Het grote belang van een goede hechting tussen moeder / verzorger en baby

De hechting tussen moeder en baby heeft invloed zijn op het latere leven van het kind. Een slechte hechting kan leiden tot allerlei psychische problemen op latere leeftijd, zoals onzekerheid, eetproblemen, angst en stress.

In de eerste periode na de geboorte ontwikkelen de moeder en baby een band. Er ontstaat een ‘hechting’ tussen moeder en kind. Als deze interactie goed gaat dan ontstaat er een ‘veilige hechting’: het kind voelt zich goed en is over het algemeen genomen ontspannen. De moeder reageert op een goede manier op de vragen en het gedrag van haar kind en zij begrijpt wat haar kind nodig heeft. Maar als de interactie tussen de moeder en baby verstoord raakt, dan ontstaat er een onveilige hechting. Zo’n onveilige hechting heeft vaak gevolgen voor het latere leven van het kind.

Drie soorten onveilige hechting

Er worden grofweg drie groepen van onveilige hechting onderscheiden:

  1. Onveilig-vermijdende hechting

Bij de onveilig-vermijdende hechting is de moeder vaak niet betrokken bij het kind. Dat zorgt ervoor dat het kind er niet van uit gaat dat de moeder er voor hem of haar is. Daarom gaat het kind veelal de moeder negeren en zelfstandig dingen doen.

  1. Onveilig-ambivalente hechting

De onveilig-ambivalente kinderen hebben vaak moeders die onvoorspelbaar zijn voor het kind: de ene keer is de moeder er wel voor hen en de andere keer totaal niet. Deze kinderen willen heel graag naar hun moeder toe en raken in paniek als de moeder weggaat.

  1. Gedesorganiseerde hechting

De gedesorganiseerde hechting is een moeilijke type hechting: deze kinderen willen wel bij de moeder zijn, maar tegelijkertijd ervaren zij veel stress en spanning als ze bij hen zijn. Dit is het geval als het kind bang is voor de moeder. Vaak zijn er ingrijpende gebeurtenissen zoals mishandeling geweest.

Gevolgen onveilige hechting

Mensen met een onveilige hechting hebben moeite met het omgaan van emoties en het aangaan van nauwe sociale contacten. Zij ontwikkelen dan ook vaak gedragsstoornissen of problemen zoals eetproblemen of stress- en angstklachten. Als volwassene gaan zij liever helemaal geen relatie aan of zijn ze juist heel bezitterig. Overigens gaat bovenstaande over de band met de primaire verzorgende van het kind: dit kan natuurlijk ook de vader of een andere verzorgende zijn in plaats van de moeder.

Doe een test

Wil je zelf weten hoe veilig je gehecht bent? Er zijn simpele online testen te doen zoals deze. Neem de resultaten van dit soort testen wel met een korreltje zout. Zoek hulp bij een professionele therapeut als je zeker wilt weten of jouw klachten te maken hebben met onveilige hechting of met iets anders. Deze hechtingstheorie van Bowlby is al oud en er zijn natuurlijk nog heel veel andere factoren die bepalen hoe jij omgaat met emoties en sociale relaties.

Wil je zien hoe hechtingsstijl bepaald wordt in psychologisch onderzoek? Bekijk dan onderstaande video eens over ‘the strange situation-test’ van psychologiewetenschapper Mary Ainsworth.

 

Voor de aanstaande moeders en vaders: lees hier meer over hoe je je kind goed kunt laten hechten.