Medische behandelingen: kiezen voor kwaliteit of kwantiteit?

WOMB project-onderzoeker Lotte van Dammen is van mening dat het heel belangrijk is dat er in de medische wereld ook gekeken wordt naar kwaliteit van leven als uitkomst van een behandeling. Ze schreef onderstaande column over dit onderwerp.

 

Tijdens een stage op de afdeling hartziekten kwam ik in contact met veel verschillende patiënten. Mannen, vrouwen, jong en oud. Veel van hen nog in onzekerheid; ben ik wel echt ziek? Lig ik wel op de goede afdeling? Hoe moet dit nu thuis?

Kleinkinderen

Medische dossiers stonden vaak vol duizelingwekkende lijsten van medische aandoeningen. Een man van ver in de tachtig had op bijna elke afdeling van het ziekenhuis gelegen. Zelf ging hij er gelukkig goed mee om en grapte dat de afdeling gynaecologie hem tot nu toe bespaard was gebleven. Als ik de kamer inliep van een man of vrouw met zo’n ontzettend lange ziektegeschiedenis, zag ik soms al aan hun ogen wat er echt aan de hand was. Het vuur was uit, het was genoeg geweest. In de eerste paar maanden van mijn stage vond ik dit moeilijk te begrijpen. Mensen komen immers naar een ziekenhuis om beter te worden en langer te leven, toch? Wanneer er bezoek van kinderen en kleinkinderen kwam, hoopte ik dat dit opnieuw voor energie zou zorgen.

Kwaliteit van leven

Genieten deze patiënten nog van de omgang met hun familie? In hoeverre hebben ze nog energie? Ik vroeg het me allemaal af, en om dit te weten te komen vroeg ik verschillende patiënten die opgenomen lagen om vragenlijsten in te vullen. Een vragenlijst over ‘kwaliteit van leven’ was hier één van. Kwaliteit van leven is: je sterk genoeg voelen om dagelijkse dingen te doen, gelukkig te zijn of voldoening halen uit omgang met familie of vrienden. Het was opvallend dat enkele ouderen met veel verschillende ziektes heel laag scoorden op deze vragenlijsten.

Ik besprak dit af en toe met de artsen en verpleegkundigen op de afdeling, ook zij hadden het er soms moeilijk mee. Zij zijn opgeleid om mensen beter te maken, maar worden ook geconfronteerd met de grenzen aan het geven van behandelingen. Sommige behandelingen zijn namelijk zó ingrijpend dat de behandeling vervelender kan zijn dan de ziekte zelf.

Wakker geschud

Deze ervaringen in het ziekenhuis hebben mij wakker geschud. Ik ben van mening dat het heel belangrijk is dat er in de medische wereld gekeken word naar kwaliteit van leven als uitkomst van een behandeling. Zo kunnen de patiënt en arts samen tot een goede beslissing komen. Door meer onderzoek te doen naar het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven, kunnen artsen beter uitleggen aan patiënten wat een bepaalde behandeling hen oplevert. Hierbij is niet alleen het bestrijden van een aandoening belangrijk, maar ook hoe iemand zich mentaal, lichamelijk en sociaal voelt na een behandeling.

Toepassing binnen WOMB project

Deze waardevolle ervaring heeft mij geïnspireerd om mij binnen WOMB project ook bezig te gaan houden met kwaliteit van leven. Ik zoek uit of de leefstijlbegeleiding tijdens het eerder uitgevoerde Lifestyle onderzoek invloed heeft gehad op de kwaliteit van leven van de deelneemsters. Wat zou het mooi zijn als artsen straks aan vrouwen met een kinderwens kunnen vertellen dat één van de voordelen van leefstijlbegeleiding is dat vrouwen er gelukkiger van worden!