Resultaten WOMB kids onderzoek

In het WOMB kids onderzoek werd gekeken naar de effecten van het veranderen van leefstijl vóór de zwangerschap op de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Alle éénlingen die verwekt werden binnen twee jaar nadat hun moeder startte met deelname aan het LIFEstyle onderzoek mochten meedoen. In totaal konden we de moeders van 300 kinderen vragen om mee te doen aan het WOMB kids onderzoek.

De onderzoekers stuurden brieven met de vraag om mee te doen aan het WOMB kids onderzoek. Deze brieven stuurden we naar alle 300 moeders die hebben meegedaan aan het LIFEstyle onderzoek en met hun kind mee konden doen aan dit vervolgonderzoek.

In de eerste fase van het onderzoek werd de moeders gevraagd vragenlijsten in te vullen over hun kind. Deze vragenlijsten gingen over de ontwikkeling, gedrag, gezondheid en leefstijl van het kind. In totaal vulden 96 moeders vragenlijsten over hun kind in. Ook hebben een aantal kinderen beweegmeters gedragen zodat we de hoeveelheid beweging van het kind konden onderzoeken. De leeftijd van de kinderen varieerde van 3 tot 6 jaar.

In de tweede fase van het onderzoek hebben we de kinderen lichamelijk onderzocht. We onderzochten vooral de gezondheid van de hart- en bloedvaten van het kind. We hebben bijvoorbeeld het gewicht, het vetpercentage, de bloeddruk, de elasticiteit van de bloedvaten en bloedwaarden gemeten. Daarnaast hebben we ook gekeken naar de hogere controlefuncties van de hersenen, het zogenaamde executief functioneren. Executief functioneren is belangrijk voor allerlei bezigheden in het dagelijks leven. Het is bijvoorbeeld nodig om te kunnen rekenen, om de aandacht tijdens een taakje vast te houden of om met emoties, zoals boosheid of angst, om te kunnen gaan. In totaal deden 46 kinderen mee aan deze tweede fase. De leeftijd van de kinderen varieerde van 3 tot 7 jaar.

De onderzoeksbus van WOMB project

We hebben bijna alle onderzoeken van de tweede fase gedaan in onze onderzoeksbus. Alleen de bloedafname vond niet in de bus plaats. De onderzoeksbus was speciaal voor het WOMB onderzoek gebouwd, met dank aan Opel. De onderzoeksbus heeft door heel Nederland, maar ook in Duitsland en België, gereden. Het aantal kilometers dat we met deze bus hebben afgelegd staat gelijk aan een rondje om de wereld! Voordat we met onze onderzoeksbus langskwamen, kregen de kinderen een voorleesboekje thuisgestuurd.

Uitkomsten WOMB kids onderzoek

Had de LIFEstyle begeleiding effect op de gezondheid van de kinderen?

De gezondheid van kinderen verschilde niet tussen de groep van wie de moeders wel of geen leefstijlbegeleiding hadden gekregen. Ook vonden we dat als moeders meer groente en fruit aten voor de zwangerschap, de kinderen een iets lagere bloeddruk en betere elasticiteit van de bloedvaten hadden. We zagen niet dat meer beweging vóór de zwangerschap leidde tot een betere gezondheid van de kinderen.

Had de LIFEstyle begeleiding effect op de ontwikkeling en het gedrag van de kinderen?

Wij vonden geen effect van de leefstijlbegeleiding op de ontwikkeling en de aanwezigheid van gedragsproblemen bij de kinderen. Ook zagen we geen verschil in executief functioneren, alhoewel het er wel op leek dat de kinderen van moeders die leefstijlbegeleiding hadden gekregen net iets beter met hun emoties om konden gaan. Ook waren er aanwijzingen dat kinderen langer konden wachten tijdens een testje waarin hen gevraagd werd te wachten met het opeten van een snoepje/chipje als hun moeder gezonder at voor de zwangerschap.

Wat betekenen deze resultaten?

Wij zijn meer te weten gekomen over de vraag of leefstijlbegeleiding vóór de zwangerschap een effect heeft op de gezondheid, ontwikkeling en gedrag van de kinderen. Over het algemeen lijkt de leefstijlbegeleiding weinig effect te hebben op de hart- en vaat gezondheid, ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Wel willen we nog beter gaan kijken naar de aanleg en functie van hart en bloedvaten bij de kinderen. In de derde fase van het onderzoek wordt het hart van het kind daarom verder onderzocht in het ziekenhuis door middel van medische apparaten: echo’s en MRIs. De derde fase van dit onderzoek is nog bezig. Van deze derde fase hebben wij dus nog geen resultaten.

Onderzoekers van WOMB project zijn blij met de vorderingen.

Wat wordt er met de resultaten van dit onderzoek gedaan?

Dit onderzoek is bijzonder omdat het nog niet eerder gedaan is. De resultaten van dit onderzoek worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Ook hebben de onderzoekers de WOMB project resultaten op verschillende congressen gepresenteerd. Dit waren congressen in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals in Frankrijk, Italië, Finland, Portugal, Engeland, de VS en Brazilië.

Tijdens de derde fase worden de kinderen ook onderzocht in de MRI.

Op 7 september 2018 hebben we een druk bezocht symposium van het WOMB project georganiseerd. Zorgverleners (zoals diëtisten, leefstijlconsulenten en artsen), onderzoekers, maar ook vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen, overgewicht en andere geïnteresseerden deden mee.

Op dit symposium hebben we de resultaten van het WOMB project laten zien. Daarnaast waren er presentaties van onder andere een leefstijlcoach, de organisatie Freya en WOMEN Inc. Het symposium was een groot succes en leverde interessante gesprekken, informatie-uitwisseling en samenwerkingen op.

Een videoverslag van deze bijeenkomst is hieronder te bekijken.