Resultaten WOMB women onderzoek

In het WOMB women onderzoek werd gekeken naar het effect van de LIFEstyle begeleiding op de gezondheid van de vrouwen. Vrouwen die hadden meegedaan aan het LIFEstyle onderzoek werden ongeveer 6 jaar later gevraagd om mee te doen aan dit vervolgonderzoek.

In de eerste fase van dit onderzoek vulden vrouwen vragenlijsten in op papier of online en droegen ze een beweegmeter. In de tweede fase werden de vrouwen lichamelijk onderzocht. We hebben bijna alle onderzoeken van de tweede fase gedaan in onze onderzoeksbus. Alleen de bloedafname vond niet in de bus plaats. De onderzoeksbus was speciaal voor het WOMB onderzoek gebouwd, met dank aan Opel. De onderzoeksbus heeft door heel Nederland, maar ook in Duitsland en België, gereden. Het aantal kilometers dat we met deze bus hebben afgelegd, staat gelijk aan een rondje om de wereld!

Bij de WOMB women metingen lag de nadruk op de gezondheid van hart- en bloedvaten, maar we hebben ook stress, depressie, angst, slaap en kwaliteit van leven van de vrouwen onderzocht. In totaal hebben 190 vrouwen vragenlijsten ingevuld en 111 vrouwen hebben meegedaan aan de lichamelijke onderzoeken.

De onderzoekers van WOMB project in 2015

 

Resultaten WOMB women onderzoek

 

Had de LIFEstyle begeleiding invloed op de leefstijl en het gewicht?

In de groep vrouwen die de leefstijlbegeleiding volgden zagen we dat zij minder calorie- en suikerrijke snacks en drankjes gingen gebruiken dan de groep vrouwen die geen leefstijlbegeleiding kreeg. Ook gingen zij meer bewegen. De LIFEstyle begeleiding hielp bij het afvallen: vrouwen die de leefstijlbegeleiding kregen vielen gemiddeld 4 kg af, terwijl vrouwen die geen begeleiding kregen gemiddeld 1 kg afvielen.

 

Wat bepaalde of de leefstijlbegeleiding succesvol was bij een vrouw?

Of de leefstijlbegeleiding succesvol was bij een vrouw kon op verschillende manieren bepaald worden: op basis van het gewichtsverlies, de vermindering in calorie-inname, de toename in beweging, het behalen van het algemene doel van de leefstijlbegeleiding (5% of meer gewichtsverlies of een BMI lager dan 29) en het volhouden van het programma.

Uit ons onderzoek bleek dat de leefstijlbegeleiding meer succesvol was bij vrouwen die vooral gevoelig zijn voor veel eten in reactie op externe prikkels zoals het zien en ruiken van voedsel. Ook was de leefstijlbegeleiding succesvoller bij vrouwen die nog niet eerder hulp hadden gehad van een diëtist en bij vrouwen die vanaf de start van de begeleiding al meer bereid waren om hun gedrag te veranderen.

 

Had de LIFEstyle begeleiding meteen effect op de gezondheid van de vrouwen?

De leefstijlbegeleiding leidde tot een iets lagere bloeddruk en wat minder suiker in het bloed in het eerste half jaar na het starten van de begeleiding. Vrouwen die de leefstijlbegeleiding kregen, hadden tevens zo’n 30% minder kans op het hebben van het metabool syndroom. Het metabool syndroom wordt vastgesteld aan de hand van de hoeveelheid buikvet, de bloeddruk en het gehalte van vetten en suiker in het bloed. Het metabool syndroom vergroot de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. De leefstijlinterventie blijkt dus te resulteren in een betere gezondheid van de hart en bloedvaten. Ook hadden de vrouwen die de leefstijlbegeleiding kregen vaker een betere lichamelijke kwaliteit van leven. Zij voelden zich dus ook beter. De leefstijlbegeleiding had geen effect op de psychische kwaliteit van leven.

 

Had de LIFEstyle begeleiding ook effect op de leefstijl en gezondheid zes jaar later?

Zes jaar na het starten van de leefstijlbegeleiding zagen we dat de vrouwen die de leefstijlbegeleiding hadden gevolgd een lagere calorie inname hadden dan de groep vrouwen die geen leefstijlbegeleiding had gekregen. We vonden echter geen effect van de leefstijlbegeleiding op het gewicht, de lichaamsomtrekken en de gezondheid van het hart en de bloedvaten op deze langere termijn. Het positief effect dat we eerder hadden gevonden direct na de begeleiding op het hebben van het metabool syndroom was na 6 jaar niet meer te zien.

Bij vrouwen die het tijdens de leefstijlbegeleiding was gelukt om het doel (5% of meer gewichtsverlies of een BMI lager dan 29) te behalen, zagen we op de lange termijn wel positieve effecten op de gezondheid van hart en bloedvaten. Zij hadden onder andere een kleinere middelomtrek, een lager gewicht en minder suiker in het bloed 6 jaar na de start van de leefstijlbegeleiding dan de groep vrouwen die geen leefstijlbegeleiding hadden gekregen.

 

Waren er zes jaar later nog andere effecten van de LIFEstyle begeleiding?

In de groep vrouwen die de leefstijlbegeleiding had gekregen zagen we 6 jaar na het starten van de begeleiding geen effecten op stress, slaapkwaliteit, depressie en angst. Wel vonden we dat deze vrouwen een beter seksueel functioneren rapporteerden vergeleken met de vrouwen die de begeleiding niet hadden gehad. Het positieve effect van de leefstijlbegeleiding op de lichamelijke kwaliteit van leven tijdens en vlak na de leefstijlbegeleiding, was na 6 jaar niet meer aanwezig.

Wat betekenen de resultaten?

Dankzij uw deelname zijn we meer te weten gekomen over de effecten van leefstijlbegeleiding op de gezondheid van vrouwen. De leefstijlbegeleiding bleek direct te leiden tot verandering in leefstijl en gewicht en tot een verbetering van de hart-vaat gezondheid. Voor de gezondheid zes jaar later waren deze effecten van de leefstijlbegeleiding minder zichtbaar.

Uit ons onderzoek kwam wel duidelijk naar voren dat de leefstijlbegeleiding positieve effecten had op de latere hart-vaat gezondheid voor een specifieke groep vrouwen, namelijk degenen die het algemene doel (5% of meer gewichtsverlies of een BMI lager dan 29) gehaald hadden. Hieruit blijkt dus dat een succesvolle aanpassing van de leefstijl aantoonbare positieve effecten heeft op de latere gezondheid van vrouwen.

 

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

Dit onderzoek is bijzonder omdat het nog niet eerder gedaan is. De resultaten van dit onderzoek worden in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Ook hebben de onderzoekers de WOMB project resultaten op verschillende congressen gepresenteerd. Dit waren congressen in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals in Frankrijk, Italië, Finland, Portugal, Engeland, de VS en Brazilië.

Op 7 september 2018 hebben we een druk bezocht symposium van het WOMB project georganiseerd. Zorgverleners (zoals diëtisten, leefstijlconsulenten en artsen), onderzoekers, maar ook vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen, overgewicht en andere geïnteresseerden deden mee. Op dit symposium hebben we de resultaten van het WOMB project laten zien. Daarnaast waren er presentaties van onder andere een leefstijlcoach, de organisatie Freya en WOMEN Inc.

Het symposium was een groot succes en leverde interessante gesprekken, informatie-uitwisseling en samenwerkingen op. Hieronder is een samenvatting van dit symposium te zien.