Berichten

2016-03-30 Zwanger hart en bloedvaten2

Zwangerschap: ultieme stresstest voor hart en bloedvaten

Een nog ongeboren kind moet in de baarmoeder van genoeg voedingsstoffen en zuurstof worden voorzien. Daarom past de natuur de bloedsomloop van de moeder aan. Capaciteit en prestaties van hart en bloedvaten nemen enorm toe. Een zwangerschap wordt wel de stress-test voor vrouwelijke hart en bloedvaten genoemd. Slaagt de stresstest, dan is de kans groot dat moeder en kind het tijdens en na de zwangerschap goed maken. Faalt de stress-test, dan is het risico op complicaties groot. De belangrijkste cardiovasculaire veranderingen van bij de zwangere vrouw op een rij.

Hartprestatie stijgt
De hoeveelheid bloed die het hart per minuut rondpompt, neemt fors toe tijdens de zwangerschap. Deze ‘hartprestatie’ kan oplopen tot bijna anderhalf keer de normale hoeveelheid per minuut! De  grootste stijging vindt plaats tijdens de eerste weken van de zwangerschap.

Hartfrequentie stijgt
Het aantal hartslagen per minuut neemt tijdens een normale zwangerschap geleidelijk toe. Het gemiddelde aantal slagen per minuut is het hoogst aan het einde van de zwangerschap. Denk daarbij aan 20 tot 25 procent hoger dan normaal. Dit betekent dat het moederhart ongeveer 10 tot 20 keer per minuut vaker klopt.

Bloeddruk daalt
Ondanks de toename van hartprestatie en hartfrequentie dalen de onder- en bovendruk tijdens de eerste twee trimesters van de zwangerschap. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verwijden van de bloedvaten in de armen en benen.
De grootste daling van de bloeddruk vindt vroeg in de zwangerschap plaats en komt tot het laagste punt tijdens het tweede trimester.  In het laatste trimester begint de bloeddruk weer langzaam te stijgen, maar blijft als het goed is onder het niveau van voor de zwangerschap.

Hart wordt groter
Doordat er tijdens de zwangerschap meer van het vrouwenhart gevraagd wordt, past de structuur van het hart zich ook tijdelijk aan. De vier holtes van het hart worden iets groter en de spierwanden iets dikker.  Hierdoor kan er met één keer ‘kloppen’ meer bloed worden rondgepompt.

Bloed stolt sneller
Tijdens de zwangerschap stolt het bloed van een vrouw sneller. Dit heeft een beschermend effect  tegen veel bloedverlies tijdens de bevalling. Zo vergroot de natuur de kans op overleven van zowel moeder als kind.

De bovenstaande veranderingen treden allemaal op tijdens een gezonde zwangerschap. Er zijn echter ook voorbeelden waarbij de aanpassing doorslaat of minder goed uitpakt. Zo geeft  een snellere bloedstolling ook een toegenomen kans op een bloedstolsel wanneer we dit eigenlijk niet willen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een trombosebeen ontstaan.


 

Gebruikte bronnen voor dit artikel:

Monika Sanghavi and John D. Rutherford. Cardiovascular Management in Pregnancy: Cardiovascular Physiology of Pregnancy. Circulation, 2014; 130:1003-1008
Hunter S, Robson SC. Adaptation of the maternal heart in pregnancy. British Heart Journal, 1992;68:540–543
Kamp Peters, MGAJ Wouters, I Nováková, EAP Steegers. Diepe veneuze trombose tijdens zwangerschap en kraambed. H&W, 2009.
Uptodate. Maternal cardiovascular and hemodynamic adaptations to pregnancy