Berichten

Type-D-persoonlijkheid: “negatieve binnenvetter” heeft meer kans op hart- en vaatziekten

Wist je dat karakter mede bepaalt hoe groot de kans is op het krijgen van hart- en vaatziekten? Zo hebben mensen met de zogenaamde Type-D-persoonlijkheid meer kans op hart- en vaatziekten. Maar wat voor iemand is dat, een Type-D-persoonlijkheid?

Behalve het beschrijven van mensen aan de hand van persoonlijkheidstrekken zoals “verlegen” of “spontaan”, kan je ook een profiel opstellen van mensen met een combinatie van bepaalde persoonlijkheidstrekken.  In de jaren vijftig van de vorige eeuw is dit voor het eerst gedaan door de cardioloog Meyer Friedman.

Type-A-persoonlijkheid

Friedman zag op de afdeling cardiologie veel mensen met wat hij noemde ‘Type A-persoonlijkheid’: ambitieuze, opvliegende, ongeduldige mensen die vaak worden omschreven als ‘workaholics’. De tegenhanger van de Type-A-persoonlijkheid was volgens Friedman de Type- B-persoonlijkheid. Deze mensen ervaren juist minder stress, zijn geduldiger en richten zich minder op ‘haasten’ of ‘de beste zijn’.

Negatieve emoties

Uit later onderzoek bleek de verdeling van Friedman in Type-A en Type-B iets te simpel: vooral negatieve emoties konden met hart- en vaatziekten in verband worden gebracht. Al snel volgde een nieuwe persoonlijkheid: Type-D.

Type-D-mensen ervaren veel negatieve emoties (somberheid, piekeren, vaak geïrriteerd zijn) en praten hier niet over met andere mensen vanwege sociale geremdheid. Dit laatste betekent dat je het lastig of zelfs vervelend vindt om een gesprek met iemand aan te knopen. Eigenlijk zijn mensen met Type-D-persoonlijkheid dus ambitieuze maar ook negatief gestemde binnenvetters.

Vaker hart- en vaatziekten

Vervolgens werd bekeken welke mensen hoog scoorden op een vragenlijst over Type D-persoonlijkheid. En inderdaad, deze groep bleek opvallend vaak last te hebben van hart- en vaatziekten. Daarnaast werd onderzocht of mensen die al hart- en vaatziekten en Type-D-persoonlijkheid hadden, eerder een hartaanval kregen dan mensen met hart- en vaatziekten zónder Type-D-persoonlijkheid. Dit bleek inderdaad het geval. Uit dit onderzoek kan je opmaken dat Type-D-persoonlijkheden een kwetsbare groep zijn.

Type-D-onderzoek bij WOMB

Wat nu te doen? Misschien kunnen we mensen met Type D-persoonlijkheid een bepaalde therapie aanbieden waardoor ze beter leren omgaan met negatieve emoties en het uiten hiervan. Hopelijk draagt dat ook bij aan hun gezondheid later in het leven. Binnen WOMB project onderzoeken we ook of Type-D-persoonlijkheid een voorspeller is van wel of niet succesvol afvallen. We hopen de invloed van persoonlijkheidstype op gezondheid niet alleen beter in kaart te krijgen, maar gaan ook zoeken naar oplossingen.