Berichten

2016-07-11 Vroeggeboorte baarmoeder

Te vroeg geboren kind: mogelijke gevolgen en risicofactoren

De gemiddelde zwangere vrouw bevalt na 38 weken. Maar in sommige gevallen wordt een kind (veel) te vroeg geboren. Wat zijn de gevolgen hiervan voor het kind? En is een vroeggeboorte te voorkomen?

Slapeloze nachten na de geboorte van je kind. Niet omdat de baby nog niet doorslaapt en ’s nachts nog voeding nodig heeft, maar omdat je je pasgeboren kindje in het ziekenhuis hebt moeten achterlaten. Dit is voor zo’n 2% van alle nieuwe ouders helaas de realiteit. In 1 op de 50 gevallen worden kinderen namelijk (veel) te vroeg geboren. Dit percentage lijkt misschien klein, maar deze te vroeg geboren kinderen zorgen wel voor bijna de helft van de babysterfte in Nederland.

Lichamelijke problemen

Te vroeg geboren (=prematuur, letterlijk “vóór de rijpheid”) kinderen zijn geboren onder de 37 weken. Met name de ernstig premature kinderen (32 weken of jonger) hebben speciale zorg nodig. Als het kind te vroeg de baarmoeder verlaat, zijn de organen nog onvoldoende ontwikkeld. Daardoor kan de verdere ontwikkeling van de organen verstoord raken, wat problemen op kan leveren. Deze kinderen zijn daarnaast meer vatbaar voor infecties.

Ontwikkeling hersenen

Een ernstig prematuur kind heeft niet alleen lichamelijke problemen. Ook de hersenen ontwikkelen zich anders, wat tot mentale problemen kan leiden. Deze kinderen hebben later bijvoorbeeld vaker last van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen,  maar ze hebben ook vaker problemen met zien, horen en leren. Natuurlijk is ieder kind anders en hoeft niet ieder te vroeg geboren kind hier later last van te krijgen. Belangrijk is het wel om het aantal te vroeg geboren kinderen zo  laag mogelijk te houden.


Oorzaken van vroeggeboorte

Tweelingzwangerschappen, infecties, diabetes en een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap vergroten de kans op een vroeggeboorte. Ook stress en leefstijlfactoren tijdens de zwangerschap (zoals roken, alcoholgebruik en drugsgebruik) verhogen de kans op vroeggeboorte. Maar in veel gevallen van vroeggeboorte is er geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Wat je dus als aanstaande moeder kunt doen om de kans op een vroeggeboorte zo klein mogelijk te maken, is een verstandige leefstijl aanhouden en stress zoveel mogelijk proberen te vermijden.

Wereldwijd

Vroeggeboorte komt wereldwijd voor. De meeste vroeggeboortes vinden plaats in Afrika en Azië: ruim 60% van alle vroeggeboortes wereldwijd. Er bestaat een groot verschil in overlevingskans van deze baby’s per land waarin het geboren wordt. In landen met een laag inkomen is ongeveer de helft van de ernstig premature baby’s overleden. Belangrijkste oorzaak van dit hoge sterftecijfer is slechtere zorg. In rijke landen overleven veel meer baby’s een vroeggeboorte. Maar ook in Europa kan de zorg voor te vroeg geboren kindjes altijd nog verbeterd worden. Onderzoek helpt, en ook de medische technieken om premature baby’s te helpen worden steeds geavanceerder. Wat zou het fijn zijn als de kleine hummeltjes snel naar huis kunnen. Liefst zónder problemen in hun ontwikkeling.

Vroeggeboorte

 

Bronnen:

Zeitlin et al. Use of evidence based practices to improve survival without severe morbidity for very preterm infants: results from the EPICE population based cohort. BMJ  2016;354:i2976

WHO. Preterm birth. Opgehaald van: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/

WHO. Born to soon. The global action report on preterm birth. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44864/1/9789241503433_eng.pdf?ua=1