WOMB project wetenschappers

Videopresentatie WOMB project

WOMB project heeft onlangs z’n tussentijdse beoordelingsronde gehad. Een commissie van wijze mannen en vrouwen is bijgepraat over de resultaten en activiteiten van de afgelopen twee jaar. Een van de onderdelen van de presentatie was een video. Deze video vat samen wat WOMB project doet, heeft bereikt en wat de doelen zijn. Hieronder is de video te zien. Vanwege het internationale karakter van de beoordelingscommissie en de overige aanwezigen, is de presentatievideo in het Engels.

Medewerkers van WOMB project proosten na een succesvolle tussentijdse presentatie.

Onze mobiele onderzoeksbus ‘Hart voor een goede start!’ is officieel in gebruik genomen

Deze week is de wetenschapsbus van WOMB project officieel in bedrijf genomen! Onze onderzoekers bezoeken de komende jaren met de bus de deelnemers aan de studie. De “Hart voor een goede start-bus” biedt diverse faciliteiten om de deelnemers (aan huis) te meten en te testen op verschillende gezondheidsindicatoren.

Deze werkwijze is een primeur voor Nederland en we zijn dan ook best een beetje trots op onze prachtige bus. Marina Senten van de Nederlandse Hartstichting knipte het lintje door, onder applaus van de aanwezige medewerkers en andere geïnteresseerden. Dit is met recht ‘Wetenschap op weg’!

2016-05-27 WOMB bus