Waarom artsen meer over voeding en leefstijl moeten leren

Onze welvaartswereld kampt met welvaartsziektes. In een internationaal wetenschappelijk tijdschrift stonden recentelijk de laatste cijfers over overgewicht onder de wereldbevolking en de consequenties daarvan op gezondheidsniveau. Een schokkend cijfer van 12% van de volwassenen kampte in 2015 met ernstig overgewicht. En dat percentage lijkt alleen maar verder toe te nemen.

Dokters worden nog niet goed onderwezen in oplossingen anders dan medicijnen om iets te doen aan de gevolgen van overgewicht. Denk hierbij aan de potentieel genezende kracht van gezonde voeding. Kortgeleden deed  een geneeskundestudent in opdracht van de overheid onderzoek naar hoeveel tijd er in de collegebanken wordt besteed aan voeding. De resultaten waren bedroevend. In Groningen werd het minst voedingsonderwijs gegeven met een schamele vijf uur in zes jaar tijd. De  Rotterdamse studie Geneeskunde besteedt met 77 uur in zes jaar tijd de meeste aandacht aan voeding, maar dat kan – en moet-  nog steeds veel beter.

Meer aandacht voor voeding

Als je bedenkt dat patiënten aangeven dat zij een dokter een zeer betrouwbare bron vinden voor informatie over gezond eten, is dit een kans om gezondheid te promoten. Maar dan moet er binnen de geneeskundestudie natuurlijk wel meer aandacht gaan komen voor voeding. Huisarts Tamara de Weijer heeft mede hierom vorig jaar de Vereniging Arts en Voeding opgericht. Zij verricht veel werk op het vlak van voorlichting over voeding en praat ook met de overheid over het promoten van een gezonde leefstijl en de potentiële winst die hiermee te behalen is.

Minder medicatie nodig

De Vereniging Arts en Voeding groeit en heeft binnen een jaar tijd vierhonderd leden aan zich weten te binden. Tamara legt haar patiënten met suikerziekte de keus voor: paprika’s of pillen. Dit lijkt een eenvoudige keuze en ze merkt dan ook dat patiënten de paprika’s (lees: gezondere voeding)  graag een kans willen geven. En wat blijkt: na één jaar van aanpassing in leefstijl en voeding, gebruikt driekwart van deze patiënten nog steeds veel minder of zelfs geen medicatie meer.  Een fantastisch resultaat wat in de medische wereld omarmd zou moeten worden. Niet alleen bij de huisarts, maar wellicht ook in de spreekkamer van de gynaecoloog die zich bezighoudt met vrouwen in de vruchtbare levensfase. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen!